پرینت

فیزیولوژی گایتون

Posted in جزوات

physiology guytonکتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون هال نیازی به معرفی برای دانشجویان رشته های علوم پزشکی ندارد، این کتاب برای اولین بار در سال ۱۹۵۶ توسط آرتور گایتون نوشته شد.کتاب فیزیولوژی گایتون و هال مهمترین مرجع فیزیولوژی برای تمامی دانشجویان رشته های پزشکی و زیست شناسی است و جزو منابع آزمونهای کارشناسی ارشد علوم پزشکی و آزمون جامع علوم پایه می باشد.پروفسور آرتور گایتون در سوم آوریل ۲۰۰۳ طی تصادف اتوموبیل در گذشت و ویرایش این کتاب را پروفسور جان هال انجام داده اند. همچنین کتاب فیزیولوژی گایتون برای دانش آموزان داوطلب شرکت در المپیاد های زیست  شناسی نیز از اهمیت زیادی بر خوردار است. برای این دانش آموزان مطالعه فصل های غشا - عصب - عضله - قلب و کلیه,  از  این کتاب توصیه می شود.ویرایش یازدهم این کتاب را از اینجا میتوانید دانلود کنید.

  • جزوات فیزیولوژی


  • تماس با ما

  • فعالیتهای پژوهشی

  • نمرات فیزیولوژی

  •                                                                                           

     ستاب های فعال

  •                                                                                                

          ژورنال کلاپ