کتاب فیزیولوژی گوارش

فیزیولوژی گوارشفیزیولوژی علمی است که همواره در حال تغییر و تحول بوده است و در شناخت عملکرد طبیعی بدن اهمیت داشته و ارتباط نزدیکی با پاتولوژی و تشخیص بیماریها دارد. اطلاعات فیزیولوژیک در مورد سیستم گوارش می تواند در فهم و بررسی دقیق فرآیندهای پاتولوژیک گوارشی مفید واقع شود. کتاب حاضر که فشرده ای از مباحث مطرح در فیزیولوژی گوارش به همراه مطالب پایه ای این علم است، به منظور پاسخ به نیاز دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی تهیه گردیده است. در تالیف این کتاب با توجه به سالهای تدریس اینجانب در زمینه فیزیولوژی گوارش در دانشکده پزشکی و با توجه به شناخت نیاز دانشجویان، از کتب مختلف و مقالات معتبر استفاده شده است. همچنین در قسمتهایی از کتاب که با توجه به تستهای علوم پایه پزشکی آمده تحت عنوان نکته در لابلای مطالب آمده است. امید است کتاب حاضر بتواند در درک و فهم فیزیولوژی گوارش کمک موثری به دانشجویان و همکاران نماید. تذکرات دانشجویان و یادآوری خطاهای احتمالی مورد تقدیر است.جهت خرید و تهیه کتاب اینجا را کلیک کنید.

  • جزوات فیزیولوژی


  • تماس با ما

  • فعالیتهای پژوهشی

  • نمرات فیزیولوژی

  •                                                                                           

     ستاب های فعال

  •                                                                                                

          ژورنال کلاپ